Algemene voorwaarden citih.be

1. Inleiding

Door gebruik te maken van de website citih.be, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 

2. Gebruik van de Website

  • U mag de website alleen gebruiken voor wettelijke doeleinden en op een manier die de rechten van anderen niet schendt.
  • Het is verboden om via de website schadelijke of illegale informatie of materiaal te verspreiden.

3. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op de website, inclusief tekst, grafieken, logo's en afbeeldingen, is eigendom van citih.be of onze licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

4. Beperking van Aansprakelijkheid

citih.be is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

5. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze regelmatig te controleren.

6. Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België. Eventuele geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken.

7. Contact

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact op via info@handelaarshouthalen-centrum.be.

Datum van laatste revisie: 19 april 2024